Wellcome to National Portal
মেনু নির্বাচন করুন
Main Comtent Skiped

ডাক্তারের তালিকা

 

1  AMGRAM  02  CHCP  Krishna Barai  +8801752710757
  2  AMGRAM  3  MA  Mangalmay Adhikary  +8801715343030
  3  AMGRAM  2  HA  Sajib Kumar Bala  +8801717974916
  4  AMGRAM  3  HA  Milton Biswas  +8801727237792
  5  AMGRAM  03  CHCP  Mrityunjoy Sarkar  +8801725369106
  6  BADAR PASHA  1  HA  Parul Akter  +8801752626126
  7  BADAR PASHA  2  HA  Sufala Sikder  +8801732069540
  8  BADAR PASHA  02  HA  RANU BALA DAS  +8801190260117
  9  BADAR PASHA  03  CHCP  Manowar Hossain  +8801722872052
  10  BADAR PASHA  1  CHCP  Mitu Bose  +8801751217469
  11  BADAR PASHA  3  HA  MAHMUDA AKTER  +8801731722283
  12  BADAR PASHA  3  HA  SAJEDA AKTER  +8801718060453
  13  BAJITPUR  1  HA  Debasis Roy  +8801727905779
  14  BAJITPUR  1  HA   +8801827562784
  15  BAJITPUR  3  HA  Md. Faruk Hossen  +8801710379812
  16  BAJITPUR  2  HA  Moazzem Khan  +8801718092935
  17  BAJITPUR  1  CHCP  PROMANANDA ROY  +8801741564915
  18  BAJITPUR  2  PHAR  Roni Bhowmic  +8801712764531
  19  BAJITPUR  3  HA  KAMALESH MANDOL  +8801916686849
  20  BAJITPUR  2  HA  MD MATIUR RAHMAN  +8801719606552
  21  BAJITPUR  0  AHI  Md Mujibur Rahman  +8801728017809
  22  HOSSAINPUR  03  HA  HABIBUR RAHMON  +8801913423679
  23  HOSSAINPUR  1  HA  MD AHSAN HABIB  +8801739757083
  24  HOSSAINPUR  01  CHCP  LIZA  +8801715413748
  25  ISIBPUR  3  PHAR  Maniruzzaman  +8801714718998
  26  ISIBPUR  03  CHCP  Tonuja Yeasmin  +8801671030005
  27  ISIBPUR  03  HA  Papia Khanam  +8801722209919
  28  ISIBPUR  01  CHCP  Syedul Islam  +8801713542892
  29  ISIBPUR  1  HA  NURUZZAMAN AKON  +8801751090432
  30  ISIBPUR  3  HA  SULTANA RAZIA  +8801745184676
  31  KABIRAJPUR  1  HA  Md. Wahiduzzaman  +8801721662762
  32  KABIRAJPUR  2  HA  Khadija Akter  +8801746383654
  33  KABIRAJPUR  3  HA  Sekander Ali Howlader  +8801731154569
  34  KABIRAJPUR  02  PHAR  Bidur Bepari  +8801724057617
  35  KABIRAJPUR  2  CHCP  CHOWDHURY KAYESH AHMED  +8801716369853
  36  KABIRAJPUR  01  CHCP  Saysab Datta  +8801716336353
  37  KADAMBARI  1  HA  Gouri Sarkar  +8801749896825
  38  KADAMBARI  3  HA  Iti Rani Sarkar  +8801714563165
  39  KADAMBARI  1  HA  Protiva Rani Bar  +8801741746528
  40  KADAMBARI  01  MA  Kaberi Rani Mondol  +8801727893392
  41  KADAMBARI  01  CHCP  NRIPEN BASU  +8801722909516
  42  KADAMBARI  2  HA  UTPAL SARKAR  +8801726698386
  43  KADAMBARI  0  AHI  UPENDRANATH MANDAL  +8801835016236
  44  KADAMBARI  03  CHCP  Beauty Mandal  +8801734582977
  45  KADAMBARI  03  CHCP  Sima Mandal  +8801735587516
  46  KADAMBARI  03  CHCP  Kapil Gain  +8801719177107
  47  KHALIA  0  HI  NOOR HOSSAIN  +8801718453870
  48  KHALIA  1  HA  SIBU ROY  +8801729909959
  49  KHALIA  2  CHCP  SONIYA AKTER  +8801743813981
  50  KHALIA  01  MA  Chaklader Sirajul Islam  +8801712223846
  51  KHALIA  3  HA  Gopal Adhikary  +8801727031711
  52  KHALIA  2  HA  MITA SARKER  +8801725157479
  53  PAIK PARA  1  HA  Abu Zafar Molla  +8801719796636
  54  PAIK PARA  3  MA  MD.MIZANUR RAHMAN  +8801716119527
  55  PAIK PARA  2  CHCP  SALMA AKTER  +8801729806650
  56  PAIK PARA  3  HA  H0SNAARA AKTER  +8801746880485
  57  PAIK PARA  01  CHCP  MD.NAZMUL HASAN TALUKDER  +8801715432619
  58  PAIK PARA  03  HA  KANAI LAL DAS  +8801715564802
  59  PAIK PARA  02  HA  Shamima Akter  +8801725239910
  60  RAJOIR  0  HI  Anil Chandra Das  +8801715799742
  61  RAJOIR  03  HA  ASHIT BORAN SAHA  +8801710910438
  62  RAJOIR  02  HA  BAPPI GOSH  +8801714617033
  63  RAJOIR  03  HA  NASRIN SULTANA  +8801717387496
  64  RAJOIR  1  HA  KAMAL HOSSAIN SHEIKH  +8801727942647
  65  RAJOIR  3  MT  MD HUKUMALI  +8801718919048